Samsyn om ny modell för stadsplanering

5 oktober, 2012


Länk: www.gp.se/nyheter/debatt/1.1085525-samsyn-om-ny-modell-for-stadsplanering

Vi är mycket glada över den fantastisk respons som vårt inlägg om Älvstrandsmodellen väckt bland medborgare, politiker från alla läger och från näringslivet (GP Debatt 14/9) . Det finns uppenbarligen en bred samstämmighet om att det nu är dags för Göteborg att vända blad och gå vidare. Älvstrandsmodellen har gjort sitt och vi måste nu tillsammans välja en ny väg framåt för att nå nya mål.

Vi behöver hitta bättre sätt att frigöra stadens tillväxtkraft och i det arbetet är alla inspel välkomna. Det är bara i ett öppet, kritisk samtal som olika alternativ kan utvärderas och vägas mot varandra. Därför är det roligt att Ronny Reinholdsson återigen fattar pennan och ger sig in i debatten (GP Debatt 1/10) med friska tag. Reinholdsson vill uppenbarligen inte se fler täta, myllrande innerstadskvarter eftersom de enligt hans bedömning är "tråkiga". I stället vill han hämta inspiration från 1960-talets miljonprogramsbyggande. Det är, för att uttrycka det försiktigt, en ovanlig målbild. Hans exempel från Malmö är dock intressant och borde utan problem kunna appliceras inom ramen för den övergripande Älvstadsmodell vi föreslagit. Reinholdsson uttrycker även tveksamhet inför att ge stadsarkitekten en mer aktiv roll. Vi har dock fullt förtroende för vår nuvarande stadsarkitekts förmåga att på ett konstruktivt sätt bidra till stadens utveckling. Vilka alternativa modeller och planprinciper som Göteborg borde använda sig av i framtiden ska vi självklart fortsätta att diskutera. Men en utgångspunkt borde då vara att de säkerställer ett stort demokratiskt inflytande på helhetsnivån, stärker konkurrensen och skapar förutsättningar för en effektiv nyproduktion av spännande, integrerade och dynamiska stadskvarter i vår framtida innerstad och regionkärna. Kort sagt, raka motsatsen till dagens Älvstrandsmodell.

 

Styrgruppen för tankesmedjan Levande Staden

Jan Jörnmark
Docent

Magnus Ersman
Fastighetsägarna

Anders Gardebring
Yimby

Björn Wellhagen
Sveriges Byggindustrier

Lina Glans
Jagvillhabostad.nu

Lars Strömgren
Urbanisma

Martin Sahlin
SSCO

Johannes Åsberg
Yimby

Länk: www.gp.se/nyheter/debatt/1.1085525-samsyn-om-ny-modell-for-stadsplanering

blog comments powered by Disqus