Levande Staden i Almedalen 2013

7 maj, 2013

Riksintresset – i vems intresse?

Ingen har kunnat missa den stundtals hätska debatten om riksintressena och hur dessa påverkar möjligheterna till nybyggnation i många svenska städer. Tankesmedjan Levande Staden har inför Almedalsveckan 2013 skrivit en unik rapport i vilken bakgrunden, nuläget och konsekvenserna av riksintressena grundligt har studerats. Seminariet innehåller en föredragning av rapporten samt en efterföljande diskussion med ett par mycket intressanta aktörer. Rapporten kommer att läggas ut på www.levandestaden.se inom kort.

Deltagare:

Klara Hartman, jurist och rapportförfattare
Jan Jörnmark, docent och forskningsledare i Tankesmedjan Levande Staden
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Isak Reichel, revisonsdirektör på Riksrevisionen
Henrik Nerlund, arkitekturhistoriker och vice ordförande i Stockholms Skönhetsråd
Ulf Perbo, statssekreterare, Socialdepartementet

 

Moderator: Rudolf Antoni, ordförande i Svenska Stadskärnors forskarråd.

Plats: Wisby Hotell, Spegelsalen

Dag och tid: Onsdagen den 3 juli klockan 15:30-16:30

Anmälan: Ingen anmälan krävs till seminariet


Almedalen
blog comments powered by Disqus