Riksintresset – i vems intresse?

11 juni, 2013

Idag den 11 juni 2013 skriver styrgruppen för Tanksmedjan Levande Staden på Dagens Industris (Di) debattsida om riksintressena. Tankesmedjan har låtit juristen Klara Hartman skriva en unik rapport i vilken bakgrunden, nuläget och konsekvenserna av riksintressena grundligt har studerats. Rapporten och debattartikeln finns i sin helhet för läsning/nedladdning här på www.levandestaden.se

blog comments powered by Disqus