P-normen ett hinder

8 januari, 2014

Idag den 8 januari 2014 skriver styrgruppen för Tankesmedjan Levande Staden på SvD Brännpunkt om att förlegade krav på antal boendeparkeringar fördyrar och förhindrar en nödvändig utveckling av våra städer där bostadsbristen är utbredd.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/krav-pa-p-platser-hejdar-byggande_8874456.svd

blog comments powered by Disqus