Levande Staden skriver i DN om överklaganden

11 juli, 2014

I den gemensamma debattartikeln lyfter vi tre övergripande reformförslag:

1. Utöka och tidigarelägg samrådsprocessen

2. Låt plan- och lovärenden överklagas till mark- och miljödomstolarna redan i första instans

3. Gör bostadsbyggande till ett riksintresse 

Givetvis finns det fler åtgärder än dessa som skulle kunna diskuteras, men principen inom Levande Staden är att visa på det som vi i denna ganska spretiga grupp är överens om. Det är med andra ord förslag som i princip är helt okontroversiella att genomföra.  
Läs artikeln i sin helhet här.

blog comments powered by Disqus