Tankesmedjan Levande staden

Tankesmedjan Levande Stadens syfte är att på ett konstruktivt och samlat sätt informera om vad som krävs för att lyckas skapa kreativa, hållbara och attraktiva stadsmiljöer.

Bakgrund

Tankesmedjan Levande Staden bildades i Almedalen sommaren 2011. Idén var då och är än idag att samla alla de kreativa krafter och det fantastiska engagemang som idag finns i organisationer, nätverk och hos många individer rörande skapandet av kreativa stadsmiljöer.

Initiativet till skapandet av tankesmedjan togs av organisationerna/nätverken Fastighetsägarna, Yimby, jagvillhabostad.nu och Sveriges Byggindustrier.

Uppdrag

Tankesmedjan den levande staden är en partipolitiskt och religiöst obunden tankesmedja bestående av parter som arbetar med stadsbyggnadsfrågor. Tankesmedjan ska arbeta kunskaps- och opinionsbildande för en konstruktiv, nyanserad och faktabaserad stadsbyggnadsdebatt. Genom tankesmedjan kan parterna driva relevanta stadsbyggnadsfrågor med enad front för att ge frågorna ytterligare legitimitet. På tankesmedjans hemsida ska det finnas förutsättningar för öppen diskussion.

Organisation

Varje deltagande organisation/nätverk har rätt att utse en representant till Tankesmedjan Levande Stadens styrgrupp. Idag består styrgruppen av:

Patrik Andersson, Yimby Göteborg – www.gbg.yimby.se
Rudolf Antoni, Fastighetsägarna – www.fastighetsagarna.se
Anders Gardebring, Yimby Stockholm  – www.yimby.se
Aidin Zandian, Jagvillhabostad.nu – www.jagvillhabostad.nu
Johan Deremar, Sveriges Byggindustrier – www.bygg.org
Jan Jörnmark, författare och docent – www.jornmark.se
Veronica Sällemark, Stockholms Studentkårers Centralorganisation– www.ssco.se
Oliver Tovatt, Urbanisma – www.urbanisma.se

 
Logotyp

Logotyp

Vår logotyp finns att ladda ner för tryck här: 

Tankesmedjan Levande Staden (PDF, 89kB)

Tankesmedjan Levande Staden (EPS, 400kB)