Rapporter

Här kan du läsa, ladda ner och diskutera Levande Stadens rapporter.

 • Riksintresset – i vems intresse?

  11 juni, 2013

  Idag den 11 juni 2013 skriver styrgruppen för Tanksmedjan Levande Staden på Dagens Industris (Di) debattsida om riksintressena. Tankesmedjan har låtit juristen Klara Hartman skriva en unik rapport i vilken bakgrunden, nuläget och konsekvenserna av riksintressena grundligt har studerats. Rapporten och debattartikeln finns i sin helhet för läsning/nedladdning här på www.levandestaden.se

  Läs mer

 • En omöjlig stadsomvandling?

  15 maj, 2012

  Vi publicerar idag vår första studie vilken tar upp problematiken över hur stora byggprojekt drabbas av fördröjningar som tyvärr kan anses som normala i den svenska byggsektorn. Detta förtjänar att uppmärksammas så att våra städer kan få bättre möjlighet att växa och bli mer sammanhängande. Som exempel har vi studerat Danvikslösen i Stockholm och Skeppsbron i Göteborg, två bostads- och infrastrukturprojekt som är centrala för städernas framtida utveckling. …

  Läs mer